Poniedziałek 25 Maja 2020, Imieniny: Epifan, Grzegorz,
Imisława, Maria
Magdalena, Urban
Poniedziałek, 02 marca 2009. Imieniny: Halszki, Heleny, Karola
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Przebudowa dróg do uzdrowisk Powiatu Gorlickiego
Redaktor: Andrzej Wojciechowski    01.09.2010. Drukuj Powiadom Znajomego

 

Projekt pn. „Przebudowa dróg do uzdrowisk Powiatu Gorlickiego – drogi powiatowe nr 1489K Sękowa – Rozdziele i nr 1498K Ropa-Wysowa Zdrój –Blechnarka-Granica Państwa” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1. Schemat C Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

Projekt polega na generalnej przebudowie dekapitalizowanych odcinków drogowych w obszarze aktywności turystycznej i wytworzenie nowych ciągów drogowych łączących się z projektowaną wspólnie przez Zarząd Województwa Małopolskiego i Powiatami Nowosądeckim i Gorlickim oraz Gminami Krynicą i Uściem Gorlickim drogą turystyczną Krynica – Wysowa – Blechnarka – Granica Państwa do Bardejovskich Kupeli po stronie Słowackiej. Przedmiotem projektu jest również przebudowa ronda, poprawiającego komunikację w centrum m. Uście Gorlickie.

Zakres robót:
1. Droga powiatowa nr 1489 K - Sękowa – Rozdziele z mostem w m. Rozdziele
Stan obecny: stan nawierzchni jezdni, poboczy i chodników katastrofalny, odwodnienie drogi niedrożne, obiekt mostowy nie spełnia warunków wytrzymałościowych i funkcjonalnych.

A. Projektowane prace na dł. 9,99 km, w tym:
- wymiana podbudowy nawierzchni na o długości drogi - 1346,49 m;
- wymiana nawierzchni z betonu asfaltowego;
- umocnienie skarp nasypów na długości 339,19m;
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu w postaci barier ochronnych prawostronnych o łącznej długości 2224 m i lewostronnych o łącznej długości 396 m;
- renowacja odwodnienia;
- modernizacja zjazdów;
- remont przepustów;
- wykonanie zatok autobusowych o powierzchni 1260 m2 - 12 sztuk;
- wykonanie studni teletechnicznych.

B. Projektowana przebudowa mostu na potoku Libuszanka w m. Rozdziele, w tym:
- rozbiórka obiektu,
- rozbiórka dojazdów,
- wykonanie nowego zbrojenia mostu,
- montaż dźwigarów i płyty pomostu,
- wyposażenie płyty pomostu w chodniki z kostki brukowej betonowej;
- wykonanie nowych dojazdów i zjazdów;
- roboty regulujące mające na celu ubezpieczenie potoku

2. Droga powiat. nr 1498 K Ropa - Wysowa Zdrój –Blechnarka – Granica Państwa
Stan obecny: nawierzchnia jezdni, pobocza i chodniki- stan katastrofalny, odwodnienie niedrożne, miejscami zbyt wąska jezdnia.

Projektowane prace na dł. 4,712 km (Uście Gorlickie i Hańczowa) w tym:
- rozbiórka obiektu,
- wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni - nośność 80 kN/oś,
- poszerzenie szerokości jezdni od 6,0 do 7,0 m,
- remont istniejących chodników, utwardzenie poboczy, umiejscowienie barier ochronnych, przejścia dla pieszych
- modernizacja odwodnienia,
- wykonanie zjazdów,
- przebudowę przepustów pod drogą.
- przebudowa skrzyżowania przedmiotowej drogi z drogą powiatową nr 1496 K w m. Uście Gorlickie
- wykonanie małego ronda. o parametrach: Dz = 28m, szerokość jezdni 5,0m, długość wysp na wylotach 15,0m, szerokość chodników 2,0 – 2,5 m.

Produkty projektu:
Długość przebudowanych dróg powiatowych na obszarach wiejskich -2011 r.- 14,70 km
Liczba przebudowanych obiektów inżynierii drogowej (most) – 2009 r.– 1 szt.

Cel ogólny projektu:
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej do obszarów aktywności turystycznej i uzdrowiskowej powiatu gorlickiego w wyniku poprawy warunków przejezdności drogami powiatowymi jako element tworzenia sprawnego i spójnego regionalnego systemu transportowego w zakresie infrastruktury drogowej, decydującego o rozwoju społeczno-gospodarczym regionu.

Cele bezpośrednie:
- Zwiększenie ruchu turystycznego i uzdrowiskowego do uzdrowiska Wysowa Zdrój i Wapienne, do Strefy Turystycznej Gminy Sękowa, Strefy Turystycznej Gminy Uście Gorlickie a także pozostałych przygranicznych gmin powiatu gorlickiego
- Zwiększenie atrakcyjności południowej części województwa małopolskiego jako miejsca pracy i zamieszkania.
- Poprawa komfortu podróżowania i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Rezultaty projektu:
- Zwiększenie liczby turystów i kuracjuszy uzdrowiskowych w powiecie gorlickim.
- Udrożnienie ciągów drogowych do miejscowości uzdrowiskowych i w kierunku granicy.
- Włączenie dróg powiatowych w system dróg regionalnych (krajowych i wojewódzkich).

Efekty projektu:
- Poprawa dostępności do dwóch uzdrowisk gorlickich: Wapiennego zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 1489K i Wysowej przy drodze Nr 1498K.
- Poprawa standardów i jakości środowiska naturalnego w obszarach ekologicznych powiatu gorlickiego poprzez poprawę stanu dróg, co w konsekwencji poprawi płynność poruszania się pojazdów, zmniejszy emisję szkodliwych substancji do środowiska i zmniejszy negatywny wpływ ciągów drogowych na otaczający ich ekosystem.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przez zastosowanie w ciągu drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość turystyczną skanalizowanego ronda poprawiającego bezpieczeństwo pieszych i pojazdów, a także chodników, barier ochronnych, wydzielonych pasów ruchu dla pieszych, świetlnie oznakowanych przejść dla pieszych (m.in. przed Szkołą Podstawową w Uściu Gorlickim). oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz przebudowy odwodnienia dróg, co zmniejsza niebezpieczeństwo poślizgów i zimowych oblodzeń.
- Wzrost zainteresowania terenem pod względem możliwości inwestycyjnych i związane z tym nowe miejsca pracy.
- Poprawa jakości i standardów życia mieszkańców.

Dane o projekcie:
Numer projektu: MRPO.04.01.03-12-021/08
Wartość projektu:
12 439 202,43
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 5 945 513,19 zł
Termin realizacji: 13.07.2009 – 30.06.2011 r.

Beneficjent: Powiat Gorlicki
Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach

Zobacz galerię zdjęć:

Droga Sękowa - Wapienne - Rozdziele
Droga Ropa - Wysowa

Zobacz informacje o przebiegu realizacji inwestycji:

Wygodniej i bezpieczniej na powiatowych drogach  - 12.12.2011

Uzdrawianie dróg do uzdrowisk - 22.06.2011

Odnawiamy drogi powiatowe - 17.08.2010

Ważna inwestycja. Ważny finisz - 16.08.2010

Finisz kolejnej inwestycji powiatowej - 12.08.2010

Trwa modernizacja dróg powiatowych do uzdrowisk Wysowa i Wapienne - 15.10.2009

Umowa na drogi powiatowe - 13.07.2009


 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Idź do góry