Poniedziałek 25 Maja 2020, Imieniny: Epifan, Grzegorz,
Imisława, Maria
Magdalena, Urban
Poniedziałek, 02 marca 2009. Imieniny: Halszki, Heleny, Karola
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Budowa przy ZSZ w Bieczu hali sportowej dla uczniów szkół bieckich i mieszkańców gminy Biecz
Redaktor: Andrzej Wojciechowski    01.09.2010. Drukuj Powiadom Znajomego

 

Projekt pn. „Budowa przy Zespole Szkół Zawodowych w Bieczu hali sportowej dla uczniów szkół bieckich i mieszkańców Gminy Biecz” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1. Schemat B Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Przedmiotem wspólnego projektu Powiatu Gorlickiego i Gminy Biecz jest budowa w pełni wyposażonej hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Bieczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Obiekt będzie składać się z dwóch części:

1. Sali gimnastycznej o wymiarach boiska głównego 45,40 x 24,18 m przystosowanej do rozgrywania meczów piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, odbywania ćwiczeń gimnastycznych oraz organizację imprez sportowych o charakterze masowym. Salę można podzielić, za pomocą 2 przesuwnych kotar podwieszanych do konstrukcji dachu, na trzy w pełni niezależne jednostki. Dzięki czemu zajęcia wf mogą odbywać się w trzech niezależnych grupach ćwiczących po ok. 20-25 osób każda. Sala gimnastyczna zawiera również 4-rzędową widownię stałą, zlokalizowaną wzdłuż dłuższej, zachodniej ściany obiektu, mogącą pomieścić 240 osób. Pod widownią, na parterze, zlokalizowano zaplecza sanitarno– szatniowe dla dziewcząt i chłopców, pokój trenera oraz magazyn sprzętu sportowego.

2. Zespołu techniczno- szatniowego zlokalizowanego od południowej ściany sali gimnastycznej. Część ta dwukondygnacyjna zawierać będzie: główne wejścia, toalety ogólnodostępne, szatnię na okrycia wierzchnie, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie techniczne z kotłownią gazową dostępną z zewnątrz. Wszystkie te pomieszczenia są dostępne dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z poziomu terenu. 

Parametry obiektu:
- Powierzchnia użytkowa - 2.508,1 m2
- Powierzchnia zabudowy - 2.151,2 m2
- Kubatura - 19.688,0 m3
- Wysokość budynku - 11,45 m
- Wysokość pomieszczeń w świetle sufitu podwieszonego - 3,00 m
- Wysokość pomieszczeń w świetle stropu 3,19 m lub 4,28 m.

Cele projektu

Cel ogólny: Wzmocnienie miast jako potencjalnych biegunów wzrostu oraz poprawa warunków życia mieszkańców.
Cel szczegółowy:  Budowa nowej infrastruktury sportowej jako element tworzenia nowoczesnych i przyjaznych dla mieszkańców ośrodków miejskich oraz turystów.
Cel bezpośredni projektu: Stworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej i sportowej dla dzieci szkolnych oraz pozostałych grup wiekowych – mieszkańców miasta Biecz i okolicznych miejscowości oraz turystów.

Rezultaty projektu: Wzrost liczby osób korzystających z obiektów sportowych i rekreacyjnych.
Wskaźnik rezultatu projektu: Liczba osób korzystających z wybudowanych obiektów sportowych i rekreacyjnych w 4 roku po roku zakończenia realizacji przedsięwzięcia -2015 r.– 20 120 osób. 

Oddziaływanie projektu:
- Wzrost jakości i standardów życia mieszkańców miasta Biecz i okolic,
- Zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej dla mieszkańców miast,
- Wzmocnienie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży,
- Poprawa kondycji fizycznej i zdrowotnej dzieci i osób dorosłych,
- Wzrost atrakcyjności urbanistycznej, estetycznej i turystycznej obszaru.

Przygotowywany projekt ma kapitalne znaczenie dla miasta Biecz. Jest to bowiem nie tylko historyczny ośrodek królewski, znany niegdyś na równi z Krakowem, ale również jeden z dwóch punktów gorlickiej osi rozwojowej. Centralną arterią powiatu jest bowiem droga krajowa wschód-zachód łącząca miasto Gorlice i miasto Biecz. Tworzą one dwa ośrodki wzrostu przyciągające okolicznych mieszkańców i będące zapleczem administracyjnym, społecznym i kulturalnym dla otaczających je wsi.

Oddziaływanie społeczne Biecza rozciąga się więc daleko dalej niż granice samego miasta i weryfikacja wpływu społecznego powinna uwzględniać również mieszkańców ościennych gmin. Wizja rozwoju lokalnego centrum wzrostu opierać się winna na tworzeniu spójnej i skierowanej do wszystkich oferty rozwoju społecznego przy zachowaniu wysokiej jakości i różnorodności. Niewątpliwie rozwój kultury fizycznej wpisuje się w zakres tej oferty, jak mało która z dziedzin polityki rozwoju społecznego, choćby z uwagi na fakt, iż obejmuje ogromną grupę docelową, począwszy od dzieci szkolnych na osobach w podeszłym wieku, dla których sport staje się rehabilitacją, kończąc. Dlatego też odbiorcami naszego projektu stają się nie tylko dzieci i młodzież ale również dorosła populacja mieszkańców Biecza i okolicznych gmin.

Dopełnieniem oferty jest stworzenie, poprzez budowę zaplecza, warunków dla rozwoju innych dyscyplin, w tym kulturalnych. Budowany obiekt staje się więc dla małego miasteczka nowym ośrodkiem życia społecznego i jest elementem integracji społecznej i tworzenia silniejszych więzów lokalnych. Stworzy przy tym szanse ożywienia lokalnego sportu, szczególnie w okresie zimowych, co wpłynie na zwiększenie się liczby imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym.  Budowana hala sportowa jest przy tym produktem turystycznym, podnoszącym turystyczną wartość miejsca i pozwalającym na rozwój również tego kierunku, który w regionie gorlickim staje się z wolna przemysłem regionalnym.

Dane o projekcie:
Nr projektu: MRPO.06.01.02-12-182/08
Wartość projektu: 6 229 296,09 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 2 528 757,91 zł
Wkład własny: 3 700 538,18 zł (60% Powiat Gorlickie, 40% Gmina Biecz)

Okres realizacji projektu: 10.03.2009 r. - 15.02.2011 r.
Beneficjent: Powiat Gorlicki
Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Gorlicach

Galeria zdjęć

Zobacz informacje z przebiegu realizacji inwestycji:

Historyczna data dla Biecza - 29.10.2010

Medialna wizytacja - 30.04.2010

Hala w Bieczu robi wrażenie - 28.10.2009

Na budowie hali w Bieczu - 30.09.2009

Z wizytą na budowie hali sportowej w Bieczu - 14.09.2009

Hala z marzeń dla chwały Biecza - 11.05.2009

Hala sportowa przy ZSZ w Bieczu - 7.05.2009

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Idź do góry