Poniedziałek 25 Maja 2020, Imieniny: Epifan, Grzegorz,
Imisława, Maria
Magdalena, Urban
Poniedziałek, 02 marca 2009. Imieniny: Halszki, Heleny, Karola
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymbarkui
Redaktor: Andrzej Wojciechowski    15.10.2012. Drukuj Powiadom Znajomego

Projekt pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Szymbarku” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. Schemat B. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest rozbudowa istniejącego pawilonu nr 3 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
o nowe skrzydło mieszczące: 6 klas lekcyjnych, 11 sypialni i salę rehabilitacyjną. Budynek jest obiektem 3-kondygnacyjnym z dachem dwuspadowym. W poziomie parteru znajduje się główne wejście oraz łącznik z częścią istniejącą pawilonu, a także sala do rehabilitacji z zapleczem szatniowo-sanitarnym, sala lekcyjna i komunikacja między kondygnacjami. Poziom piętra przeznaczony jest na część dydaktyczną z salami lekcyjnymi i węzłami sanitarnymi, posiada również połączenie z piętrem istniejącej części. W poddaszu zlokalizowano internat. Konstrukcja obiektu murowana. Dach drewniany płatwiowo – jętkowy kryty blachą powlekaną. Strop nad parterem i piętrem - DZ3, Płyta stropowa nad poddaszem żelbetowa wsparta na ścianach wewnętrznych – porzecznych. Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne. Stolarka okienna z profili PCV. Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe. Instalacje: wodociągowa, kanalizacja sanitarna, elektryczna, grzewcza z istniejącej w budynku nr 3 kotłowni.

Zakres projektu obejmował:

Roboty budowlane polegające na:

I. Budowie kompletnego obiektu o pow. użytk. 686,1 m2 wraz z instalacjami, w tym:

1. Parter - 209,7 m2, na którym znajdują się m.in.:

- sala rehabilitacyjna o pow. 75,2 m2

- sala lekcyjna o pow. 37,3 m2

2. Piętro - 227,6 m2, na którym znajdują się m.in.:

- 5 sal lekcyjnych o pow. 144,1 m2

3.Poddasze - 248,8m2, na którym znajdują się m.in.:

- pokój dla niepełnosprawnych o pow. 11,0m2

- 10 pokoi 2-osobowych o pow. 141,8 m2

II. Wykonaniu chodników o pow. 64,2 m2

III. Wykonaniu pochylni dla osób niepełnosprawnych – 1 szt.

IV. Wykonaniu schodów terenowych - 2 szt.

Zakup wyposażenia:

 • do sali rehabilitacyjnej – 27 szt.
 • do klas lekcyjnych – 179 szt.
 • do sypialni – 78 szt.

 

CEL OGÓLNY:
Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy miastem i wsią w dostępie do edukacji.


CELE BEZPOŚREDNIE PROJEKTU:

 • Wzmocnienie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych z powiatu gorlickiego i powiatów sąsiednich oraz ich prawa do godnej i efektywnej nauki pozwalającej w przyszłości na włączenie się w nurt życia społecznego.
 • Poprawa zdrowotności wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Szymbarku przez likwidację niegodnych i groźnych zdrowotnie warunków do życia i nauki.
 • Stworzenie podstaw infrastrukturalnych do rozwoju osobowości dzieci niepełnosprawnych z terenów wiejskich
  i uzyskania przez nie statusu osób pełnowartościowych społecznie.
 • Poprawa dostępności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo z obszarów wiejskich do infrastruktury rehabilitacyjnej pozwalającej na minimalizację stopnia ich upośledzenia i zwiększenie szans na uzyskanie właściwego statusu społecznego i zawodowego.
 • Zwiększenie dostępu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do rynków pracy.
 • Eliminacja barier dla osób niepełnosprawnych w dostępie do infrastruktury edukacyjnej.


DDZIAŁYWANIE PROJEKTU:

 • Podwyższona jakość życia dzieci niepełnoprawnych z obszarów wiejskich.
 • Ułatwiony dostęp dzieci niepełnosprawnych z powiatu gorlickiego i powiatów sąsiednich do edukacji.
 • Dobre standardy nauki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z terenów wiejskich.
 • Właściwe standardy przestrzenne i infrastrukturalne edukacji niepełnosprawnych z terenów wiejskich.
 • Dostępność do infrastruktury rehabilitacyjnej dla dzieci upośledzonych ruchowo.
 • Podniesione aspiracje edukacyjne i zawodowe osób niepełnosprawnych.
 • Podwyższone efekty edukacyjne i zwiększona dostępność do rynków pracy dla dzieci niepełnosprawnych z powiatu gorlickiego.

 Zakłada się, że docelowo 120 uczniów będzie korzystało z rozbudowanego obiektu.

Długofalowym oddziaływaniem projektu jest stworzenie niepełnosprawnym dzieciom z powiatu gorlickiego i powiatów sąsiednich trwałych i mocnych podstaw do rozwoju własnego i uzyskania szans pozwalających na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, w tym w życiu zawodowym. Należy zwrócić uwagę, iż większość wychowanków Ośrodka to dzieci z obszarów wiejskich, które już z tytułu słabej kondycji ich rodziców mają ograniczony dostęp do specjalnych ośrodków edukacyjnych i rehabilitacyjnych, stąd realizowany projekt jest wsparciem również tych rodzin, których nie stać na angażowanie dużych środków na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem i przejęcie choć w części trudów jego wychowania i edukacji. To zaś powoduje, że jesteśmy w stanie zmniejszyć negatywne skutki niepełnosprawności nie tylko w wymiarze osobowym, ale w szczególności społecznym i zmniejszyć wydatkowane środki publiczne na wspomaganie osób wykluczonych przez całe życie. W tym względzie profilaktyka staje się elementem ekonomii społecznej.

 

Dane o projekcie:
Numer projektu: MRPO.06.02.02-12-391/09

Wartość projektu:
1 896 923,20
Wartość dofinansowania: 1 172 194,16

Okres realizacji: 21.11.2007 r. - 30.09.2012 r.
Beneficjent: 
Powiat Gorlicki

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Idź do góry